Aby naše stránky mohly lépe fungovat využíváme funkcionalit COOKIES.

CHRAŇME SE

Mysleme na svoje zdraví, ale i zdraví našich nejbližších a všech kolem nás.

Nemoc COVID-19 je mezi námi a šíří se. Situace je vážná, ale nepanikařme. Zachovejme chladnou hlavu, naslouchejme radám odborníků.

Používejme ochranné pomůcky.

Ke zvládnutí současné situace může přispět každý z nás. Odpovědným chováním, dodržováním pravidel a používáním ochranných prostředků vždy, když to situace vyžaduje.

Chovejme se zodpovědně.

Připravili jsme pro vás sérii praktických videí se skutečnými zdravotními sestrami, finalistkami projektu BATIST Nej Sestřička 2020, které vám poradí, jak se účinně chránit a jak se správně chovat.

COVID-19 není chřipka. Data jasně ukazují, že v jarní vlně pandemie vzrostl celkový počet úmrtí v Evropě oproti předchozím letům. Odpovědným chováním můžeme zabránit tomu, aby počty zemřelých rostly i v dalších měsících. Chraňme se!

POZNÁVÁTE SE?
CHOVEJME SE ZODPOVĚDNĚ.
MUSÍME SE NAUČIT INFEKCI PŘEDCHÁZET.

V běžných situacích, do kterých se dostáváme každý den, bychom měli vždy myslet na dodržování zásad 3R, tedy nosit roušky v situacích, které to vyžadují, dodržovat hygienu rukou – pravidelným mytím mýdlem a vodou nebo použitím dezinfekce a dodržovat doporučené rozestupy od ostatních.

Jak se správně chovat a naopak, kterých zlozvyků bychom se měli zbavit?


Poznáváte se v těchto situacích?

1. Jak se správně chránit ve veřejné dopravě

Nedělejte zásadní chyby při cestování veřejnou dopravou. Mohou vás stát vaše zdraví! Vrchní sestra z Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň Marcela Prayerová, vítězka soutěže BATIST Nej sestřička 2020, vám poradí, jak nemoci COVID-19 předcházet.

2. Jak můžeme pomoct zdravotníkům zvládnout epidemiologickou situaci?

Svým zodpovědným chováním chráníme nejen sebe, ale také ty nejrizikovější skupiny, mezi kterými nejsou jen senioři. Hrozba hospitalizace i vážného průběhu nemoci COVID-19 se může týkat i mladších pacientů. Zdravotní sestra Marcela Prayerová proto vyzývá veřejnost, aby dodržovala opatření, a pomohla tak zmírnit nárůst počtu nemocných a nápor na nemocnice a celý zdravotní systém.
Buďme k sobe solidární a pomáhejme si! A především chraňme se. Společnými silami to zvládneme.

3. Jak se zodpovědně chovat na pracovišti a chránit sebe i své kolegy?

Naše pracoviště je místem, kde trávíme kromě domova nejvíce času a můžeme se setkávat s velkým počtem lidí. Musíme se proto chovat tak, abychom chránili před nákazou sebe i své kolegy. Jak se chrání pracovníci společnosti Batist Medical, představuje sám její generální ředitel Tomáš Mertlík.

4. Jaká další bezpečnostní opatření dodržovat na pracovišti?

Každá firma by měla mít správně nastavená pravidla a procesy, jak postupovat v případě, že se nakazí někdo ze zaměstnanců nebo jeho rodinných příslušníků. Důležitou součástí prevence proti pandemii je dodržování hygienických pravidel na pracovišti, jak zdůrazňuje Petra Feberová, staniční sestra Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce a finalistka 12. ročníku soutěže BATIST Nej sestřička 2020.

5. Roušky zachraňují životy

Jaké je riziko přenosu covid-19? Podívejte se na animaci, která vychází z informačního letáku České lékařské komory, jak roušky mohou zásadně ovlivnit a zmírnit šíření kapének. Chraňme se!

6. Jak se chovat při nakupování

Důležitá je dezinfekce rukou nejen při vstupu do obchodu, ale také když z obchodu odcházíme. V prodejně se dotýkáme řady předmětů a zboží, které mohou být potenciálním zdrojem infekce. Na co dalšího bychom při nakupování neměli zapomínat, radí Petra Feberová, sestra z Nemocnice Na Bulovce.

7. Na co nezapomínat při příchodu domů?

Nezapomínáte při úklidu domácnosti na otírání klik nebo vypínačů? Protože právě na ty saháme hned při příchodu domů, ještě předtím než si umyjeme ruce. Důležitá je také častá dezinfekce ploch a větrání, zejména pokud sdílíme domácnost s nakaženou osobou. Podívejte se, jak se správně doma chovat.

8. Jak funguje nanorouška?

Nejúčinnější variantu roušky představuje nanorouška, která díky membráně z nanovláken zásadně zvyšuje ochranu nositele roušky a svými filtračními vlastnostmi se přibližuje respirátorům. Je to dáno hustotou a vlastností nanovrstvy, která dokáže zachytit i velmi malé částice. Chrání tedy oboustraně.

JAK SE MŮŽEME CHRÁNIT?

Jak se COVID-19 šíří?

Onemocnění se šíří z člověka na člověka pomocí kapének. Ty se mohou přenášet kašláním či smrkáním, během hovoru, líbáním nebo dotykem infikovaného povrchu. Z tohoto důvodu je pro zastavení šíření infekce a ochranu našeho zdraví důležité dodržovat tzv. 3R – nosit roušky, dodržovat bezpečné rozestupy od ostatních a pravidelně si mýt a dezinfikovat ruce.

JakSeChranitKaslanim
JakSeChranitHovor
JakSeCHranitLibani
JakSeChranitDotykem

Co je pricip 3R?

Předcházet nákaze můžeme pomocí dodržování základních pravidel, které jsou shrnuty pod zkratkou 3R = roušky, rozestupy, ruce.

Ruce

Pravidelně si myjte ruce teplou vodou a mýdlem nebo použijte dezinfekci. V obchodech, ve veřejné dopravě, na úřadech nebo dalších místech s větší koncentrací osob je vhodné se také chránit pomocí jednorázových rukavic.

Roušky

Při pohybu v uzavřených prostorách nebo na místech s vyšší koncentrací osob je nejúčinnější prevencí nosit roušku. Zvýšit svoji ochranu můžete pomocí nanoroušky, která na rozdíl od klasické chirurgické nebo látkové roušky chrání nejen okolí, ale i samotného nositele.

Rozestupy

Dodržujte bezpečné rozestupy alespoň dva metry od ostatních osob a vyhýbejte se místům s velkou koncentrací lidí, zejména těm, které jsou špatně odvětrávané.

prevence koronaviru

Proč nosit roušky?

Nošením roušky můžeme zásadně ovlivnit míru přenosu viru. Důležité je nosit roušku správně a vybrat takovou, která skutečně chrání. Rouškou musí být zakryta nejen ústa, ale také nos. Lidé, kteří si nezakrývají nos, ohrožují nejen své okolí, ale také sebe! Studie výzkumníků z The University of North Carolina at Chapel Hill naznačuje, že virus se usazuje nejprve v nose, odkud se pak šíří do dalších částí těla a může způsobit závažnější průběh onemocnění vedoucí až k zápalu plic.

Jaký je rozdíl mezi rouškou, nanorouškou a respirátorem?

Pojmy jako rouška nebo respirátor se staly v posledních měsících běžnou součástí našich slovníků a životů. Víte ale, jaké jsou mezi nimi rozdíly a proti čemu vás chrání?

Běžná látková nebo chirurgická rouška

 • lehká a volně padnoucí, pokrývá nos a ústa, většinou s gumičkou nebo s úvazkem
 • primárně slouží k ochraně okolí, před nákazou od nositele
 • omezená doba účinnosti – jednorázové

Nanorouška

 • je nejúčinnější variantou roušky
 • poskytuje zvýšenou ochranu, protože její filtrační schopnost je díky vrstvě nanomateriálu zesílena
 • oproti běžným rouškám chrání nejen okolí, ale i svého nositele
 • účinně filtruje částice o velikosti viru a bakterií (bakteriální filtrační účinnost (BFE) ≥ 98%.)
 • omezená doba účinnosti – jednorázové

BATIST nanorouska

Respirátor

 • tvarovaný a pevně přiléhající k obličeji, musí být správně nasazen
 • obousměrná ochrana, chrání nositele i okolí
 • může mít jednosměrný ventilek pro snadné vydechování
 • omezená doba účinnosti – jednorázové

Jak správně nasadit roušku

FAKTA O COVID-19

Co je COVID-19

COVID-19 je infekční onemocnění způsobené nově objeveným typem koronaviru SARS-CoV-2, který se poprvé objevil koncem roku 2019 ve Wuhanu v Číně. Jeho označení COVID-19 je zkráceninou názvu Coronavirus disease 2019.

Jaké jsou příznaky nemoci COVID-19?

Nejčastějšími příznaky onemocnění jsou horečka, suchý kašel a únava. Mezi další méně časté příznaky patří bolesti svalů, bolest v krku, bolest hlavy, zánět spojivek, ztráta chuti nebo čichu, vyrážka na těle nebo barevné změny na prstech rukou nebo nohou. U některých pacientů může onemocnění způsobit potíže s dýcháním, které může vést k virovému zápalu plic a vyústit až v selhání dýchání.

Proč COVID-19 není chřipka?

I přesto, že COVID-19 je stejně jako chřipka kapénkovou infekcí, která se šíří z člověka na člověka a obě onemocnění mají i podobné příznaky, nesmíme závažnost COVIDU-19 zlehčovat! Šíření nemoci musíme zabránit a chránit se!

Srovnání

 • Podle Státního zdravotního ústavu bylo k 30. 9. 2020 celosvětově zaznamenáno 33 714 595 případů onemocnění COVID-19. Připisováno mu je již více než 1 milion úmrtí, z toho téměř 200 tisíc v Evropě.
 • Chřipce je v průměru každý rok připisováno celosvětově 290 – 650 tisíc úmrtí ročně.


Jak se virus šíří v uzavřené místnosti?

Podívejte se na výmluvné video na stránkách Aktuálně.cz, které jasně ukazuje, jak nebezpečné je pobývat v uzavřené místnosti s nakaženým a nemít přitom potřebné ochranné prostředky. vč. kvalitní nanoroušky.

Jaké je nebezpečí rostoucího počtu nemocných?

S přibývajícími daty a dalšími lékařskými výzkumy se čím dál jasněji ukazuje, že COVID-19 sezónní chřipku bohužel výrazně převyšuje nejen nakažlivostí, ale také svou nebezpečností a v konečném důsledku i celkovým počtem úmrtí.

Kolik lidí zemřelo s COVID-19?

Ani mezi odborníky nepanuje shoda na tom, kdo zemřel na COVID a kdo s COVIDEM. Proto je důležité se podívat na celková čísla. Data Eurostatu jasně ukazují, že mezi březnem a květnem roku 2020 zemřelo ve 24 evropských státech celkem o 230 000 osob více, než byl průměrný počet zemřelých osob v letech 2016-2019. Zda tito lidé zemřeli na COVID, s COVIDEM nebo proto, že jim z důvodu přetížení zdravotního systému nebyla poskytnuta potřebná péče v jiné oblasti, není rozhodující. Čísla hovoří jasně. Proto je naprosto nezbytné, abychom svým zodpovědným chováním zabránili tomu, aby došlo k přetížení zdravotního systému. Toho docílíme jen tak, že se budeme chránit a zamezíme dalšímu šíření infekce.

chranmeSeGraf weeklyDeath

Informace na těchto stránkách pocházejí z ověřených zdrojů: MZČR, SZÚ, WHO, Eurostat a Loono.

BATIST Medical

O společnosti

Batist Medical je významný evropský dodavatel a výrobce roušek, nanoroušek, zdravotnických a hygienických produktů na ošetřování ran, obvazů a dalších hygienických pomůcek pro zdravotnictví.

Výrobky BATIST Medical a.s. jsou určeny pro zdravotníky a odborníky i pro širokou veřejnost, která chce chránit sebe i své nejbližší. Jsou dodávány do tří desítek zemí světa.

Produkty

Nanrousky

Nanoroušky

Čtyřvrstvá zdravotnická obličejová rouška s filtrem z nanovláken chrání svého nositele i jeho okolí proti šíření virové a bakteriální infekce filtrační funkcí materiálu masky.
Respiratory

Respirátory

Jednorázové respirátory s patentovanými technologiemi, které usnadňují dýchání a zajišťují pohodlnou ochranu proti nebezpečným částicím.
Dezinfekce

Dezinfekce

Dezinfekční přípravky pro hygienickou dezinfekci rukou.
Nanrousky

Rukavice

Jednorázové rukavice pro zvýšenou ochranu při pohybu ve veřejných prostorech.
Batist